Katalog

Twoje konto

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności sklepu

Jeśli jesteś nowym klientem możesz się zarejestrować. Zarejestruj się

Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Lanster Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 58 w Krakowie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji zamówienia oraz w celu przesyłania ofert marketingowych i/lub newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Polityka prywatności serwisu Lanster.com

Czytając, przeglądając czy używając serwisu Lanster.com lub prenumerując newsletter akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności .

Jako administratorzy serwisu Lanster.com zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Lanster.com lub newsletter  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu Lanster.com lub newslettera.

Dane Osobowe
 
W czasie korzystania z serwisu Lanster.com lub prenumerując możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie newslettera serwisu Lanster.com odbywa się automatycznie w trakcie zakładani konta.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi treść newslettera.

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów oferowanych przez serwisu Lanster.com wymaga podania pełnych danych adresowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Lanster.com (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.)

Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu Lanster.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.